Key English Slovak
User interface User interface Používateľské rozhranie
Map Map Mapa
Tracks Tracks Trasy
Waypoints Waypoints Významné body
Trackbook Trackbook Trackbook
Settings Settings Nastavenia
Import Import Importovať
OK OK OK
Cancel Cancel Zrušiť
Back Back Späť
Appearance Appearance Vzhľad
System System Systémová
Light Light Svetlá
Dark Dark Tmavá
Map type Map type Typ mapy
Standard Standard Štandardná
Satellite Satellite Satelitná
Hybrid Hybrid Hybridná
OpenStreetMap OpenStreetMap OpenStreetMap
OpenTopoMap OpenTopoMap OpenTopoMap