Key English Dutch
main_activity_menu_tracks_routes_info Track/route info Traject/route info
main_activity_menu_waypoints_info Waypoint info Tussenpunt info
settings_item_track_route_move_to_track_route_desc Move map to track/route when switching it Naar baan/traject brengen bij wisselen ervan
settings_item_gps_elevation_from_air_pressure_desc Use pressure sensor to compute elevation if pressure sensor is available and device is connected to internet (warning: this won't not record elevation correctly when device is in closed environment eg. car with closed doors and windows) Gebruik druksensor om stijging te berekenen wanneer een druk sensor beschikbaar is en toestel met internet is verbonden
track_recording_profile_item_record_only_when_moving_desc Record only when speed is greater than certain threshold Allen opnemen als de snelheid meer dan 0 is