Key English Polish
main_activity_menu_open_files Open files Otwórz pliki
main_activity_menu_close_opened_files Close files Zamknij pliki
main_activity_menu_trackbook Trackbook Trackbook
main_activity_menu_tracks_routes_info Track/route info O trasie/śladzie
main_activity_menu_waypoints_info Waypoint info O punkcie nawigacyjnym
main_activity_menu_prev_track Previous track/route Poprzednia trasa/ścieżka
main_activity_menu_next_track Next track/route Następna ścieżka/trasa
main_activity_menu_switch_track Switch track/route Zamień trasę/ślad
main_activity_menu_all_tracks All tracks/routes Wszystkie trasy/ścieżki
main_activity_menu_search Search Szukaj
main_activity_menu_waypoints Waypoints Punkty nawigacyjne
main_activity_menu_show_waypoints Show waypoints Pokazuj punkty nawigacyjne
main_activity_menu_hide_waypoints Hide waypoints Chowaj punkty nawigacyjne
main_activity_menu_follow_gps Follow GPS Idź za GPS
main_activity_menu_unfollow_gps Don't follow GPS Nie idź za GPS
main_activity_menu_rotate_map Rotate map Obracaj mapę
main_activity_menu_unrotate_map Don't rotate map Nie obracaj mapy
main_activity_menu_switch_map_type Switch map type Zmień typ mapy
main_activity_menu_tms_map Online map Mapa online
main_activity_menu_wms_map WMS map Mapa WMS